Revoluce za dva tisíce

Exekuční neřád

Zdlouhavé procesní postupy brzdí nezvratný konec exekučního teroru

25.04.2014 16:15
Ústavnímu soudu jsem dne 9. 12. 2013 doručil podání, formálně označené jako „Odvolání proti usnesení ze dne 27. 11. 2013 č. j. Vol 125/2013-51 Nejvyššího správního soudu ve věci neplatnosti volby kandidátů do Poslanecké sněmovny ČR“. S ohledem na to, že jsem se obrátil na Ústavní soud nezastoupen...

Zašle Ministerstvo spravedlnosti odborný názor k právnímu rozboru Exekučního řádu?

06.03.2014 13:09
Ministerstvo spravedlnosti ČR k rukám prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. Vyšehradská 16 128 10 Praha 2 ID dat. schránky: kq4aawz Úřad vlády ČR k rukám Bohuslava Sobotky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha1 ID dat. schránky: trfaa33 V Brně 5.3.2014 Vážená paní ministryně spravedlnosti, Vážený...

Veřejné znění odvolání ve věci neplatnosti volby kandidátů do PS PČR - část 5. Role JUDr. Jeronýma Tejce ( ČSSD ) a Miloše Zemana ( prezident ČR )

03.02.2014 09:23
A jak s tím vším souvisí JUDr. Jeroným Tejc? Tak jako JUDr. Michal Hašek tak i JUDr. Jeroným Tejc vedli volební kampaň odděleně od předsedy strany ČSSD Mgr. Bohuslava Sobotky, který prosazoval program strany. V tomto programu strany se ČSSD jednak zavázala ke splnění cílů, které jsou v přímém...

Veřejné znění odvolání ve věci neplatnosti volby kandidátů do PS PČR - část 4. O korupci a střetu zájmů JUDr. Pavla Blažka ( ODS )

03.02.2014 09:19
Střet zájmů u JUDr. Blažka Pavla není v tak velkém rozsahu jako u JUDr. Haška Michala, ale je též evidentní a pro společnost nebezpečnější.   Zajímá tě, co bylo napsáno na Pravdě zvítězí?   Přispět libovolnou částkou na vydání knihy můžeš zde: 2300737484/2010    

Veřejné znění odvolání ve věci neplatnosti volby kandidátů do PS PČR - část 3. O korupci a střetu zájmů JUDr. Michala Haška ( ČSSD )

03.02.2014 09:04
O etice politika a kvalitě práce JUDr. Haška Michala vypovídá jeho neobvyklá angažovanost. Michal Hašek je:   Zajímá tě, co bylo napsáno na Pravdě zvítězí?   Přispět libovolnou částkou na vydání knihy můžeš zde: 2300737484/2010    

Veřejné znění odvolání ve věci neplatnosti volby kandidátů do PS PČR - část 2. Vliv ČSSD a jejích kandidátů

03.02.2014 08:54
Jak je uvedeno v bodě 1. důkazu č. 2, tedy v Návrhu na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013, dne 17.9.2013 potvrdil Krajský úřad Jihomoravského kraje převzetí kandidátní listiny Aktivu nezávislých občanů v Jihomoravském kraji dle ust. § 31 odst. 3 zák.č....

Veřejné znění odvolání ve věci neplatnosti volby kandidátů do PS PČR - část 1. Jak překroutit paragraf

03.02.2014 08:40
V demokratické společnosti, za kterou se Česká republika považuje, je principiálně zajištěna funkce správy společnosti svobodnými volbami, ze kterých vychází příslušné obsazení ministerských postů.   Zajímá tě, co bylo napsáno na Pravdě zvítězí?   Přispět libovolnou částkou na vydání...

Sdělení zaslané Policii ČR a žádost o součinnost s Exekuční domobranou

19.08.2013 10:30
Policie ČR Policejní prezidium ČR Strojnická 27 170 89 Praha 7 dat.schr.: gs9ai55   V Brně 18.8.2013   Sdělení   V příloze zasílám..   Zajímá tě, co bylo napsáno na Pravdě zvítězí?   Přispět libovolnou částkou na vydání knihy můžeš zde:...

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. )

19.08.2013 10:14
Ústava čl.2 bod 2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.   Ústava čl.94 bod 2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané.   Ústava čl.9 bod 3) Výkladem právních norem nelze oprávnit...

Žádost o informace VII. MF

08.07.2013 11:26
Finance je velmi široký ekonomický termín, který se týká peněžních prostředků a zacházení s nimi. Znamená jednak tvorbu, rozdělování a užití peněžních prostředků a kapitálu, jednak tyto prostředky samotné. Z hlediska ekonomické teorie jsou peníze takový statek, který v určité společnosti slouží...
1 | 2 >>