Další krok k vyřešení krize

22.07.2013 16:09

Než tedy dojde k avizovanému podání ústavní stížnosti spojené s návrhem na zrušení Exekučního řádu, podívejme se o trochu dál směrem k vyřešení společensko-ekonomické krize, kde svoji podstatnou úlohu s ohledem na vyšetřování a politické skutečnosti kolem bývalého premiéra Nečase a ostatních zkorumpovaných politiků má sehrát Exekuční domobrana.

V seriálu Jak dostat křečka z kolotoče? jsou nastíněna základní klíčová řešení krize.

Část 1. pojednává o zrušení exekucí v současné podobě a zamezení dalšího vlivu exekutorů ve společnosti. Neboť nádoby jsou s ohledem k míře korupce v České republice propojeny, je třeba zamezit i vlivům dalších individuí ve společnosti. Část 2. Přehlednost o podnikajících subjektech a kontrola finančního sektoru pojednává o odpovědnosti a současném špatném vlivu finančních institucí, bank a podnikatelského sektoru.

Obě části Jak dostat křečka z kolotoče? naleznete v rubrice Tíha minulosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Výzva k vytvoření Exekuční domobrany je víc než aktuální! Proto je třeba její myšlenky stále šířit dál a v regionech urychleně začít pracovat na její realizaci.

 

Revoluce za dva tisíce