Jak dopadla suchá hladovka 30. června 2014?

01.07.2014 21:06

Na den 30.6.2014 jsem ohlásil počátek suché hladovky z důvodu kritické situace, ztráty bydlení.

 

V téže rubrice "Z čeho su zhnusen", ve které se nachází oznámení této hladovky, je zveřejněn článek "Hladovka odhalila skrytou hrozbu pro společnost" rozvádějící důvody, proč nakonec k hladovce nedošlo.

 

V tomto článku je rovněž informace o hrozbě, kterou představují okamžité výpovědi nájemních smluv dle nového občanského zákoníku a které reálně mohou přerůst v rychlou a neřešitelnou společenskou katastrofu !!!

 

Článek rovněž obsahuje rady pro postižené exekutorským terorem, jak dál postupovat, aby jednou pro vždy se společnost vypořádala s hamižností a sobeckostí představující bezohledné a zločinné jednání soukromých soudních exekutorů a lichvářů.

 

Revoluce za dva tisíce