Justice v ČR seznámena s právním rozborem Exekučního řádu. Čeká exekutory kontrola NKÚ?

06.03.2014 16:44

Nové důležité informace byly dnes zveřejněny v článku "Zašle Ministerstvo spravedlnosti odborný názor k právnímu rozboru Exekučního řádu?", který naleznete v rubrice "Exekuční neřád".

Lze je shrnout následovně:
1. Vady k projednávání návrhu na zrušení Exekučního řádu odstraněny. Ústavní soud nyní posuzuje obsahovou stránku podání a rozhodne o projednávání v plénu.
2. Všechny složky justice ( soudy, státní zastupitelství ), všichni soukromí exekutoři a úřady dotčené zákonem č. 120/2001 Sb. včetně Policie byly prokazatelně seznámeny s právním rozborem Exekučního řádu, který dokazuje protiústavnost tohoto zákona a jeho bezpečnostní riziko pro ČR.
3. Byl dán podnět ke kontrole Exekutorské komory a všech Exekutorských úřadů Nejvyšším kontrolním úřadem.

 

Sdílejte informace o blížícím se konci exekutorského teroru!

Ptejte se svých zákonodárců a jiných odpovědných činitelů!

 

Revoluce za dva tisíce