Místo nástupu Brno - místo exitu Chorvatsko

08.01.2013 13:26

Zaujal mi článek Martiny Tlachové v týdeníku 5+2 dny snažící se rozluštit příčinu havárie autobusu na chorvatské dálnici s titulkem „Pondělí až pátek za volanty hromadné dopravy, v sobotu pak do Chorvatska“.

Zřejmě Martinu omlouvá neznalost a krátký čas na sepsání článku, ale dle mého o tomto novinařina vskutku nemá být, neboť stačí při troše důvtipu, aby odhalila a sdělila, co v článku pouze nadhodila.

Řidiči z povolání ví své a již ze samotného titulku jim musí naskakovat husí kůže. AETR, Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, jednoznačně takovouto brigádu vylučuje. Laik si řekne: „Vždyť se to vztahuje na mezinárodní dopravu, ta přeci při řízení vozidla městské hromadné přepravy neplatí.“ Chyba lávky, 'aetr' platí i v tuzemské dopravě, a právě to je k zamyšlení, proč se o něm článek autorky nezmiňuje.

Lidské myšlení potřebuje jednoduché řešení hádanek, aby mělo více času na házení špíny na druhé, o čemž svědčí narůstající oblíbenost telenovel. Jednoznačným viníkem se tedy z hlediska platných paragrafů stává řidič, jenže...

Jenže hádanky bývají složitější než se na první pohled zdá. A v této, tak jako v každé lidské hádance, hrají klíčovou roli finance.

Na jedné straně mince je dvacetitisícová hrubá mzda, tedy nějakých patnáct tisíc čistého. Odečteme-li náklady na bydlení, tak zůstatek bude kolem pěti až sedmi tisíc. Dostačující? Asi ne, pokud se nejedná o samoživitele.

Na straně druhé jsou firemní zájmy co největšího zisku provázené úspornými opatřeními zvyšujících se nákladů s ohledem na stále se snižující ceny za služby.

Jinými slovy: Vysoké daňové zatížení zaměstnanců a podnikatelů tlačí především do personálních úspor a kriminality. Je mylné se domnívat, že je nedostatek řidičů. Pouze je z jejich strany projevován nezájem za mizivou mzdu nasazovat vlastní krk. Z hlediska podnikatele je nerentabilní zaměstnávat více řidičů v hlavním pracovním poměru. Každý paragraf a vyhláška v této zemi se obchází a zneužívá, a tak mlč!, chceš-li mít i zítra práci k obživě své a svojí rodiny. Mimochodem úřady již s tímto kalkulují, neboť co jiného podporuje korupční republiku než strach jejich obyvatel o základní životní potřeby.

Jenže pořád zde máme ony paragrafy a viník je tedy jasný. Řidič. Ale máme zde i celospolečenského viníka. Strach, nezájem, přizpůsobit se. Na něj je veškerá legislativa krátká. Jak ještě dlouho? Popřemýšlej letní český cestovateli, než dojedeme k dalšímu exitu... Nelítáš v podobném průseru?

 

Zveřejněno 30.6.2012

Revoluce za dva tisíce

Reklama:


pramen touhy