Podání návrhu na zrušení Exekučního řádu se blíží

01.07.2013 12:47

Podklady k ústavní stížnosti spojené s návrhem na zrušení zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád jsou již zpracovávány advokátem. Je tedy na čase se s nimi blíže seznámit.

 

Začneme tedy od konce, a to méně důležitými fakty pro zrušení Exekučního řádu, ale dost podstatnými pro odhalení nedbalostního přístupu odpovědných úřadů a ministrů od dob přijetí zákona č. 120/2001 Sb. v roce 2001.

Veškeré podklady a následné rozhodnutí Ústavního soudu naleznete v nové rubrice EXEKUČNÍ NEŘÁD.

K dnešnímu dni jsou zveřejněny odpovědi některých kompetentních složek státu a Exekutorské komory na žádosti o informace týkající se exekucí.

 

Mohu-li to shrnout, potom tyto úřady zanedbávají svoji činnost, neboť vůbec nesledují důležité odvětví pro ekonomiku ČR ( vzhledem k objemům financí lze exekuce takto nazvat ). Na položené otázky neodpověděli buď vůbec nebo jen neúplně a je zcela zřejmé, že činnost exekutorů takto není nijak kontrolována, a kde Ministerstvo spravedlnosti, které má dohled jak nad soudy tak nad exekutory, nemá ani celkový přehled o kárných řízeních vedených proti exekutorům. Ze zákona, tedy z Exekučního řádu, je svěřena odpovědnost do rukou samotných exekutorů, přičemž ze stavovských předpisů, které si pro svoji činnost vytváří, se k ničemu nezavazují a jak sama Exekutorská komora ve své informaci uvádí: "nemá povinnost", což její tvrzení poukazuje jak na zanedbání kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti tak na rozpor s Exekučním řádem, který jim tuto povinnost ukládá.

 

Žádost o informace a odpověď Českého statistického úřadu naleznete zde.

Žádost o informace a odpověď Ministerstva spravedlnosti naleznete zde.

Žádost o informace a odpověď Ministerstva zdravotnictví naleznete zde.

Žádost o informace a odpověď Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete zde.

Žádost o informace a odpověď Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete zde.

Žádost o informace a odpověď Exekutorské komory naleznete zde.

 

Revoluce za dva tisíce