Potřebuji vaši pomoc!

22.04.2013 10:14

Potřebuji vaši pomoc!

 

Myslel jsem, že se tomuto kroku vyhnu, ale po zhodnocení situace nemám zbytí a tak se na vás obracím touto formou o pomoc.

 

S existenčním minimem, tj. 2.200,- Kč na měsíc, se moc práce udělat nedá a z pohledu do budoucna, kolik mě jí ještě čeká a je spojena převážně s výdaji, se mohu dostat do situace, že ji nedokončím.

Sami můžete z mých článků a informací posoudit, že klíč ke změně, která pomůže i k vašemu lepšímu žití, mám. Našel jsem již advokáta, kterému též není lhostejný život nás všech a v tuto chvíli pracujeme na podání ústavní stížnosti spojené s návrhem na zrušení Exekučního řádu, který se opírá o Oznámení o spáchané a o páchání trestné činnosti zneužívání pravomocí veřejného činitele a vlastizrady. ( Toto Oznámení naleznete v rubrice Z čeho su zhnusen. )

Dveře se tedy pomalu otevírají, ale samotné zrušení exekucí, ještě nic neřeší a bude potřeba udělat spoustu další práce. Vzpomeňte na rok 1989. Tenkrát byla situace podobná a odpovědní za náš útisk jen vyčkávali na zklidnění našich emocí, aby se znovu dostali k moci. Dopadlo to tak, že jsme ještě v horší situaci než tenkrát. Neopakujme stejné chyby!

Ti z vás, kteří jsou v podobné situaci jako já či se vyznají v právu, ví, že i přes úspěch u Ústavního soudu budu dál odkázán na existenční minimum, než rozmotám právní klubko, které vzniklo porušováním Ústavy exekutory, a domohu se zpět svého majetku. A vědí to i exekutoři, kteří jen vyčkávají na naše chyby, aby získali ztracenou moc.

Svoboda není zadarmo a kolik práce s dvoutisícovým příjmem můžete udělat si dovedete představit sami. Na daních si platíte politiky a úředníky, kteří vám škodí. Vysoké daně jsou v hledáčku zkorumpovaných podnikatelů, kteří profitují na veřejných zakázkách. Dar si můžete odečíst z daní!

Mnoho financí nepotřebuji. Sami vidíte, že i za málo peněz dovedu udělat hodně muziky.

 

  • Budu potřebovat na jízdné za advokátem a na shromáždění dalších důkazů, o které se bude opírat návrh na zrušení Exekučního řádu.

  • Potřebuji notebook. Pracuji střídavě na 14 let starém exekučně zabaveném PC, které se co chvíli „kouše“, a veřejném internetu. ( Okrádá mi to zbytečně o čas a jen se modlím, abych hlavně nepřišel o data. )

  • Advokát, který jde se mnou k Ústavnímu soudu, v této chvíli pracuje jako pro bono. ( Náklady účtované většinou právníků za podání ústavní stížnosti se pohybují kolem 50.000,- Kč. )

  • Musím zaplatit za telefon, internet a elektřinu. Tisk potřebných materiálů též něco stojí. ( Bez komunikace se to neobejde a tato zařízení potřebují elektrickou energii a spotřební materiál. )

  • Chybí mi prostředky na webhosting obecně prospěšné společnosti, na jejímž založení pracuji. ( I tento sektor je prolezlý zkorumpovanými jedinci, kteří tunelují dotace – např. viz nyní kauza Julínek, a neziskovky, které pracují pro vás a pomáhají vám, zanikají, protože nemají už ani na svoje provozní náklady. Své zkušenosti chci dát vám a některým z vás to přinese práci, které se nyní nedostává. )

 

Číslo účtu, kam můžete posílat pomoc, je veden u FIO banky:

2900359499/2010

( Aktualizace k 11.6.2013: Na účet přišlo 1.000,- Kč, ale souběžně s těmito penězmi i blokace od exekutorské svině JUDr. Dvořáčkové Marcely, U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové. Více o této prasnici v Otevřeném dopise nebo v Oznámení o páchání trestné činnosti. )

 

Účet není transparentní, ale je bez poplatků. Zakládal jsem ho začátkem tohoto roku, kvůli požadavku zaměstnavatele, kde jsem se ucházel o brigádu, na kterou mi nevzal z důvodu vedených exekucí.

Přebytek vaší pomoci bude převeden na již transparentní účet obecně prospěšné společnosti, na jejímž založení pracuji, a posléze zde zveřejním souhrnné vyúčtování příjmů a výdajů.

Jako variabilní symbol můžete uvádět: 1202001

 

Ti z vás, kteří mi chtějí dát živobytí a mají momentální potřebu z oblasti bydlení – řešíte-li vaše schodiště, balkón, terasu nebo verandu, tak můžete využít nabídky soustružených sloupků na zábradlí.

 

UPOZORNĚNÍ PRO EXEKUTORY!

Dary se ze zákona využívají k účelu, ke kterému je dárce poskytuje. Tedy dar poskytnutý v penězích není mým majetkem! Nebude-li využit k účelu, ke kterému byl poskytnut, tak se musí vrátit. Budete-li bránit demokratickému uplatňování ústavních práv zablokováním výše uvedeného účtu, potom já nebudu bránit zlobě, kterou tím vyvoláte. Mojí povinností bude informovat o tomto stavu a konkrétním exekutorovi, který účet zablokoval. Vzhledem k sociálně-společenské situaci jsem přesvědčen o tom, že pak se najde někdo natolik rozhořčený, že mu nebude možné zabránit např. k vypálení vašeho Exekučního úřadu. Máte-li pochybnosti, od toho je zde Ústavní soud.

 

Pokud vás zajímají informace o mě, kdo jsem, co jsem v minulosti dělal a čeho již dosáhl, tak na této stránce.

 

Revoluce za dva tisíce

Reklama:


NADKLAM - děti dětem od klamu k prozření