Řešení krize – Exekuční domobrana a zrušení Exekučního řádu

25.05.2013 21:15

Svým dětem dopřejeme studium matematiky, literatury, dějin, hudby, chemie. Ale nenaučíme je chránit si svá práva. Uhájit své svobody. Nás to taky nikdo nenaučil a nikdo nás neučí vzájemnému propojení souvislostí. Považujeme za přirozené určité věci, aniž bychom přemýšleli, proč tomu tak je. Do té doby, než..než se něco zasekne. Změňme to!

První krůčky k vyřešení krize je sjednocení a zajištění našich domovů a nejbližších před ohrožením. Exekuční domobrana nám dá sílu a eliminuje největší hrozbu.

Vše má v našich životech svůj řád a pořadí.

Současnou situaci pochopí jen ten, který se dovede zamyslet a udělá si čas na důkladnější prostudování. Tedy žádné člověku vrozené povrchní hodnocení!

Článek Jen naše vědomosti a skutky zruší exekuce a znovuobnoví spravedlnost a pořádek pojednává o prvním kroku k realizaci řešení ekonomické krize. K realizaci komunikačního prostředku Exekuční domobrany. Obsahem tohoto článku je i potřebnost shromáždění statistických údajů a analýz z oblasti ekonomiky, sociologie a psychologie podporujících návrh na zrušení Exekučního řádu.

Dnešní krize se týká každého z nás, proto zjistěte, jestli zde je potřeba vašich skutků a vědomostí.

 

Reklama:


NADKLAM - děti dětem od klamu k prozření

Revoluce za dva tisíce