Shrnutí letního dění a zářijový výhled

04.09.2014 16:01

Již začátkem prosince 2013 jsem avizoval svůj stav hmotné nouze, která zapříčiňuje, že nemožností koupit pro "pravdu zvítězí" webhosting, po vyčerpání bezplatného datového limitu vysokou návštěvností těchto stránek, nemám možnost vkládat aktuální informace. Proto až nyní se zpožděním shrnu letní dění a dopředu avizuji zářijové události.

 

  • Na středu 24. září 2014 jsem v článku Poslední polínko do vyhasínajícího ohně avizoval předání petice "Za narovnání práv pokřivených zákonem č. 120/2001 Sb. Exekuční řád" do rukou poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Petice je ke stažení na konci článku, kde jsou zveřejněny i bližší informace.

Požadavky petice:

  1. Audit současného systému exekucí dle zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád., analýzu krizových bodů ve vazbách na jednotlivé oblasti lidského žití a návrat systému vymáhání pohledávek k výkonu rozhodnutí soudními vykonavateli, který bude uzpůsoben těmto závěrům.

  2. Zjištění konkrétní odpovědnosti za vznik zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád a současný stav, a vyvození důsledků.

  3. Zpětné prošetření činnosti jednotlivých soudních exekutorů, exekutorských koncipientů, vykonavatelů a ostatních zaměstnanců Exekutorských úřadů podnikajících a zaměstnaných na základě zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád orgány činnými v trestním řízení, a to od prvotní účinnosti tohoto zákona.

 

 

 

Zakladatel Exekuční domobrany na prknech, co znamenají svět!
  • V neděli 7.9.2014 Jiří Bezděk, zakladatel Exekuční domobrany, vystupuje v inscenaci Dluhobaroni z repertoáru Divadla Feste. Představení se koná v Praze v Podniku na ul. Bubenská od 19.00 hod.
  • Ve čtvrtek 11.9.2014 v 19.30 hod se představení Dluhobaronů koná v Brně na ulici Sukova v Kabinetu Múz.

 

 

 

Suchá hladovka podruhé. Tentokrát uskutečněná.

Životní situace jsou různorodé. Jak může dopadnout takové prodlení v placení? Nekompromisní smluvní ujednání a ani občanský zákoník nezná neovlivnitelné. Ve spojitosti s hmotnou nouzí se člověk dostane velice snadno do těžce řešitelné situace, která může ještě více přitvrdit v nelehkém životě. Kdo v takovýchto nestandardních situacích nese vinu? A lze se vůbec viníka dopátrat? Vyřčené v článku Hladovka odhalila skrytou hrozbu pro společnost "Tento hodně kritický stav může již za pár dní nabýt svých reálných kontur." opravdu nabralo tento směr. Ovšem úder přišel koncem srpna roku 2014 úplně z jiné strany. Oba články o hladovce lze najít v rubrice Z čeho su zhnusen.

 

Revoluce za dva tisíce