ÚSTAVNÍ SOUD ZABLOKOVAL SYSTÉMOVÉ ZMĚNY V EXEKUCÍCH. VLÁDA ČR JE V KONCÍCH. aneb EXEKUČNÍ MEMENTO

18.01.2016 11:24

Pokud nedoložíme významnost ústavní stížnosti pro společnost, Miloš Zeman vyčká na uplynutí lhůty a dokoná svůj puč z roku 2013. Svrhne Sobotkovu vládu a dosadí zpět do ministerských pozic svoje kumpány.

 

ÚSTAVNÍ SOUD ZABLOKOVAL SYSTÉMOVÉ ZMĚNY V EXEKUCÍCH. VLÁDA ČR JE V KONCÍCH.

aneb

EXEKUČNÍ MEMENTO

V pondělí 11.1.2016 mně byla doručena odpověď z Úřadu vlády na moji žádost o doložení společenské významnosti ústavní stížnosti dle § 39 zákona o Ústavním soudu.
Mé žádosti Úřad vlády ČR nemůže vyhovět z časových důvodů.
Pouze projednáním ústavní stížnosti spisové značky I.ÚS 2956/15, která je podložena právním rozborem Exekučního řádu a dalšími důkazně podloženými argumenty, je možné učinit závěry, na jejichž základě je možné učinit komplexní systémové změny v exekucích.

Ústavní soud stížnost odmítl v senátu a ve velice krátké době koncem listopadu 2015.

Na můj dotaz, zda si Ústavní soud uvědomuje, že svým rozhodnutím může vyvolat krizi ústavních mocí, mně tajemník pana Rychetského odpověděl, že toto zřejmě nebylo bráno v úvahu.
Tajemník pana premiéra Sobotky, Petr Šelepa, mně telefonicky v prosinci 2015 potvrdil moji úvahu o zneužití této informace prezidentem republiky Milošem Zemanem k dokonání puče z roku 2013. Čímž dojde k pádu současné vlády Bohuslava Sobotky a k návratu lidí z okruhu Miloše Zemana na ministerské posty. V současné době, kdy si Miloš Zeman zahrává s radikálním extremismem, je postoj Bohuslava Sobotky velmi nezodpovědný.

V současné době běží lhůta k doložení společenské významnosti ústavní stížnosti, načež mohu tuto stížnost podat opětovně.

Doložení společenské významnosti je možné několika způsoby:
a) Doložením stanoviska Úřadu vlády ČR o potřebě projednání ústavní stížnosti za účelem získání nálezu pro komplexní systémové změny v exekucích.
b) Tlakem lidí a organizací formou dotazů na Ústavní soud o potřebě projednání ústavní stížnosti.

 

Váš Jiří Bezděk
V Brně dne 14.ledna 2016

 

Celé znění Exekučního mementa zde: https://revoluce-za-2000.webnode.cz/exekucni-memento/
Další informace a odpovědi na facebooku: https://www.facebook.com/Pravda-zvítězí-otevírá-tabuizované-téma-exekucí-991397314241340

 

Revoluce za dva tisíce