Veřejné znění odvolání ve věci neplatnosti volby kandidátů do PS PČR - část 2. Vliv ČSSD a jejích kandidátů

03.02.2014 08:54

Jak je uvedeno v bodě 1. důkazu č. 2, tedy v Návrhu na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013, dne 17.9.2013 potvrdil Krajský úřad Jihomoravského kraje převzetí kandidátní listiny Aktivu nezávislých občanů v Jihomoravském kraji dle ust. § 31 odst. 3 zák.č. 247/1995 Sb., kde jsem byl zapsán jako lídr kraje ( důkaz č. 3-1 Potvrzení o převzetí kandidátní listiny ze dne 17.9.2013 ).

 

Zajímá tě, co bylo napsáno na Pravdě zvítězí?

 

Přispět libovolnou částkou na vydání knihy můžeš zde: 2300737484/2010


 

 

Revoluce za dva tisíce