Žádost o informace III. MZ a MPSV

30.06.2013 13:56

Duševní hygiena neboli psychohygiena je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky, aby se zabránilo nepříznivým vlivům.

Sociologie zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společností. Je chápána jako věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému a o sociální změně.

Do kompetencí Ministerstva zdravotnictví spadá duševní hygiena. Ministerstvo práce a sociálních věcí se opírá o sociologické poznatky. Život společnosti tvoří skupiny jednotlivců s daným stupněm duševní hygieny.

 

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Zajímá tě, co bylo napsáno na Pravdě zvítězí?

 

Přispět libovolnou částkou na vydání knihy můžeš zde: 2300737484/2010


 

 

Revoluce za dva tisíce