Žádost o informace V. Ex.komora

01.07.2013 12:21

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného ( dlužníka ) pro oprávněného ( věřitele ). Exekuční řízení je samostatný druh civilního procesu se specifickými procesními zásadami a instituty, v jehož průběhu navíc vznikají nové hmotněprávní vztahy.

 

Exekutorská komora

Z tabulky o počtu exekucí je zřejmé, že za posledních 5 let se jejich počet téměř zdvojnásobil a dosahuje míry téměř jednoho milionu exekučních řízení za rok. Z tabulky je rovněž patrné, že k tomuto nárůstu došlo v roce..

 

Zajímá tě, co bylo napsáno na Pravdě zvítězí?

 

Přispět libovolnou částkou na vydání knihy můžeš zde: 2300737484/2010


 

 

Revoluce za dva tisíce