Zajímá tě, co je krize ústavních mocí? Zajímá tě, co bylo napsáno na Pravdě zvítězí? Zajímá tě osud exekucí? Zajímá tě tvůj vlastní osud?

20.03.2016 12:13

Významnost ústavní stížnosti I.ÚS 2956/15Hromádka listin z obrázku stačila Jiřímu Bezděkovi, aby přesvědčil Ústavní soud o významu stížnosti I.ÚS 2956/15. Stížnosti, která měla udělat pořádek v exekucích.

Přesvědčili jste ale Jiřího Bezděka, že chcete udělat pořádek v exekucích? Ne, nepřesvědčili.
Přesvědčí tato hromádka soudce? Lze stěží předvídat.

Nic pro vás ještě nemusí být ztraceno. Chce to jen víru, která vám chybí. Proto..

Pište dál na Ústavní soud, že chcete udělat pořádek v exekucích. Znásobte tuto hromádku aspoň 5x.

Co, jak, kdy, kde a proč se dozvíš zde: https://www.facebook.com/events/798642340282468/

 

A nezapomeň na jednu maličkost..
Advokát stojí peníze.
Zde je číslo účtu, na který můžeš poslat peníze: 2300737484/2010

 

 

Jistě sis všiml změn na stránkách Pravda zvítězí.

Zajímá tě, co bylo napsáno na Pravdě zvítězí?

Nic není zadarmo. Informace jsou nejcennějším, co můžeš mít.

Přispět libovolnou částkou na vydání knihy můžeš zde: 2300737484/2010


Chceš další informace? Některé Jiří Bezděk zveřejňuje zde: https://www.facebook.com/pravda.zvitezi.otevira.tabu.exekuci/
Dozvíš se například, co je krize ústavních mocí.
A to, jak ji lze vyřešit, bylo napsáno na Pravdě zvítězí.

 

 

"Nehte si své ego. Nechte si své peníze! Budete je potřebovat...
...pro převozníka...
...aby to tolik nebolelo.."

Zaznělo v srpnu 2014 na stránkách Pravda zvítězí.

Bolelo nebo nebolelo?
Skutečně si už zaplatil tam, kde si měl?
Skutečně si už zaplatila tam, kde si měla?

 

KRIZE ÚSTAVNÍCH MOCÍ (ČR V EXEKUCI)
Nedbalostním rozhodnutím Ústavního soudu pod sp.zn. I.ÚS 2956/15 a předchozím pod sp.zn. Pl.ÚS 54/13 vyvrcholila krize ústavních mocí.

Krize je dána tím, že moci definované Ústavou ČR (Ústavní soud, Parlament ČR a Úřad vlády) nejsou schopny ani ochotny řešit příčinu problémů společnosti - zákon o exekucích.

Všichni vědí, že je třeba letité zneužívání moci exekutory ukončit, ale odpovědní činitelé nejsou schopni dialogu a problém si přehazují jako horký brambor.

Faktická moc daná Ústavou ČR je v držení soukromých subjektů - soudních exekutorů.

Exekuce přenáší do působnosti ústavních orgánů a institucí, tedy i do působnosti územní samosprávy, problémy spojené s potlačováním zaručených základních práv a problémy spojené s chudobou. Exekutorské úřady zastoupené soudními exekutory a jejich vykonavateli způsobují státnímu, veřejnému i soukromému sektoru škody velmi velkého rozsahu.

Příčina je dána bezpečnostním rizikem Exekučního řádu, na které poukazují výše uvedené ústavní stížnosti, a o kterém Ústavní soud, Parlament ČR a Úřad vlády vědí.

Exekuční řád je v platnosti od roku 2001 v paragrafovém znění, které toto bezpečnostní riziko obsahuje.

 

 

Revoluce za dva tisíce