Zveřejněny podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu a další důležité informace

19.08.2013 11:22

Jelikož se situace nevyvíjí srovna směrem k lepšímu, nezbylo nic jiného než zvolit jinou cestu.

Již samotný název článku Retro sametová revoluce 2013 aneb o chystaném převratu 17.11.2013 mocenskými strukturami mluví za vše. Tento článek se nachází v rubrice Vysoká hra pastriotů.

Přístup státních i některých profesních organizací ( ČAK ) a jednání exekutorky JUDr. Marcely Dvořáčkové znemožnili demokratické řešení krize - možnost podání ústavní stížnosti spojené s návrhem na zrušení zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, tak vychází do ztracena - a byl jsem takto donucen přistoupit k razantnímu řešení této krize. Více v článku Otevřený dopis exekutorce Dvořáčkové z Hradce Králové II. Otevřený dopis je zveřejněn v rubrice Z čehu su zhnusen.

Proč je tato krize těžce řešitelná, proč jsou exekutoři vysokým bezpečnostním rizikem pro Českou republiku a proč je zákon č. 120/2001 Sb. Exekuční řád již 13-tým rokem protiústavním zákonem dokládá právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb v Podkladech k návrhu na zrušení Exekučního řádu, který naleznete v rubrice Exekuční neřád.

Taktéž o aktivitách Exekuční domobrany byla udělána ohláška na Policii ČR a zároveň bylo zažádáno o součinnost a spolupráci. Více ve stejné rubrice Exekuční neřád ve Sdělení zaslané Policii ČR a žádost o součinnost s Exekuční domobranou.

***

Dodatek k 22.8.2013: V rubrice Pomáhat a chránit je zveřejňeno Sdělení k zahájenému trestnímu stíhání, které úzce souvisí se státní zástupkyní JUDr. Alenou Krejčí z OSZ Šumperk, která měla na starost vyšetřování Oznámení o spáchané a o páchání trestné činnosti zneužívání pravomocí veřejného činitele a vlastizrady.

***

Dodatek k 27.8.2013: V rubrice Tíha minulosti je zveřejněno Sdělení prezidentu ČR Miloši Zemanovi.

***

Revoluce za dva tisíce